TIETOSUOJAILMOITUS

Tämä on Kiertonet.fi:n Tietosuojailmoitus, joka sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja Tietosuojalain (1050/2018) informointivelvoitteen edellyttämät tiedot, joka on laadittu 25.01.2021.

Vastuullisena palveluntuottajana haluamme varmistaa sen, että käyttäessäsi Kiertonet.fi - verkkohuutokauppamme palveluja (jäljempänä ”Verkkohuutokauppa”), niin henkilötietojasi käsitellään asianmukaisella tavalla yksityisyyttäsi kunnioittaen. Tällä tietosuojailmoituksella kerromme tarkemmin henkilötietojen käsittelystä Verkkohuutokaupassamme.

1. Mitä tarkoituksia varten käsittelemme henkilötietojasi?

Verkkohuutokaupassa käsittelemme henkilötietojasi erilaisia tarkoituksia varten. Katso sinun oikeutesi kohdassa 8 ja yhteystietomme kohdassa 9.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (nimi, osoite, henkilötunnus, sijaintitieto, verkkotunnistetieto jne.).

Käyttäjä tarkoittaa palvelua käyttävää asiakastamme, joka on myyjä tai ostaja (yhdessä ”käyttäjät”)

Seuraavassa kuvauksia tarpeista, joita toiminnassamme tarvitaan henkilötietojen käsittelylle.

 • Käyttäjärekisterin tietoja käsittelemme palvelumme käyttäjien asiakassuhteen ylläpitämistä, hoitamista ja kehittämistä varten sekä palvelumme edellyttämiin yhteydenottoihin.Verkkohuutokaupassa käsitellään käyttäjien henkilötietoja, joita ovat:
  Verkkohuutokaupassa käsitellään käyttäjien henkilötietoja, joita ovat:
  • käyttäjän perustiedot:
   • nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, salasana ja muut tunnistautumistiedot.
  • verkkohuutokaupankäyntiin liittyvät tiedot:
   • huudot, ilmoittaminen, maksaminen ja toimittaminen.
  • käyttäjien sopimussuhdetta koskevat tiedot:
   • tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, peruutustiedot, reklamaatiot,
   • tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä
   • ostaja- ja myyjätiedot.
 • Verkkohuutokauppasivuillamme kävijöiden tietoja käsittelemme verkkosivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi sekä sivuston kehittämistä varten.
 • Sidosryhmien kuten mahdollisten asiakkaiden tietoja käsittelemme mm. seuraavia tarkoituksia varten:
  • kutsujen lähettäminen tapahtumiimme,
  • uutiskirjeen lähettäminen,
  • toiminnastamme tiedottaminen ja muu markkinointiviestintä.

2. Mikä on henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste?

Saamme Verkkohuutokauppaan tarvittavat henkilötiedot käyttäjiltämme eli asiakkailtamme. Saamme käsitellä henkilötietojasi, koska olet tehnyt kanssamme Verkkohuutokauppaa koskevan sopimuksen rekisteröitymällä Verkkohuutokauppaamme ja hyväksymällä Kiertonet.fi -verkkohuutokaupan käyttöehdot.

Emme voisi täyttää tiettyjä myyjänä ja ostajana olevaa asiakastamme koskevia Verkkohuutokaupan sopimusvelvoitteita, ellei käyttäjä toimita meille tiettyjä henkilötietoja. Näin ollen meillä on henkilötietojesi käsittelylle lainmukainen peruste (TSA 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ja Tietosuojalaki 4 §).

3. Kenelle luovutamme tietojasi?

Verkkohuutokauppamme lähtökohta on se, että emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Luovutamme Verkkohuutokauppamme toteuttamiseksi esimerkiksi kaupanteon toteuttamiseksi tarpeellisia ostajan tietoja myyjälle ja päinvastoin.

Mikäli lainsäädäntö tai jokin meihin kohdistuva viranomaisvelvoite edellyttää tietojen luovuttamista, tutkimme pyynnön tapauskohtaisesti arvioidaksemme tietojen luovutuksen lainmukaisuuden. Tietyissä tilanteissa saatamme luovuttaa tietojasi myös kolmannelle osapuolelle tai toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli olemme kanssasi erikseen niin sopineet eli olet antanut siihen suostumuksesi.

Olemme myös tehneet tai voimme tehdä sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietojasi meidän puolestamme. Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa ja olemme näin varmistaneet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn myös näissä tilanteissa.

4. Käsitelläänkö tietojasi kolmansissa maissa?

Henkilötietojasi ei luovuteta ja siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käytämme kuitenkin verkkosivuillamme työkaluja, joiden palveluntarjoajat saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia palveluntarjoajia ovat esimerkiksi Google Analytics. Näissä tapauksissa varmistamme riittävän tietosuojan tason soveltamalla siirtoon tietosuojalainsäädännön mukaisia suojatoimenpiteitä.

5. Miten suojaamme tietojasi?

Verkkohuutokauppamme perustuu luottamuksellisuuteen ja asiakkainamme olevien henkilöiden yksityisyyden suojaamiseen, jota kunnioitamme kaikissa tilanteissa.

Meillä on käytössä erilaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä ja suojakeinoja, joilla pyrimme varmistamaan riittävän tietoturvallisuuden henkilötietojenne suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tällaisia menetelmiä ja keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen ja rajoittaminen henkilöstön pääsyä tietoihin eri rooleihin perustuvilla käyttöoikeuksilla.

6. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen Verkkohuutokauppaa koskevan asiakassuhteemme kannalta sekä meitä velvoittavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Säilytysajat vaihtelevat eri käsittelytarkoitusten välillä ja asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietosi poistetaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, että et ole niistä enää tunnistettavissa (anonymisointi).

Tilanteissa, joissa Verkkohuutokauppamme asiakkaalla on keskeneräisiä huutokauppoja ja/tai avoimia maksamattomia laskuja, niin olemme velvollisia säilyttämään osan asiakastiedoista, jotka voivat sisältää henkilötietoja.

7. Evästeiden käyttö

Käytämme Kiertonet.fi-sivustolla erilaisia evästeitä (”cookies”) käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita käytetään sivustoilla käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi. Osa evästeistä on välttämättömiä, jotta verkkosivu toimii. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten asettamia.

Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää verkkosivustomme toiminnan kannalta. Kaikkien muiden evästeiden käytölle tarvitsemme suostumuksesi.

Lisätietoja evästeistä voit kysyä: asiakaspalvelu@kiertonet.fi

8. SINUN OIKEUTESI
Rekisteröidyn oikeudet

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen milloin tahansa vastustaa sinuun kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, tilanteessa, jossa käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Nämä tilanteet voivat liittyä esimerkiksi uutiskirjeen, markkinointiviestintään tai kutsun lähettämiseen tilaisuuksiimme, joiden oletamme kiinnostavan sinua Verkkohuutokauppaamme liittyen myyjänä tai ostajana esimerkiksi toimialasi perusteella.

Voit ilmoittaa ja perustella vastustamista koskevan vaatimuksesi ottamalla yhteyttä meihin: asiakaspalvelu@kiertonet.fi

Yksilöi se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä.

Oikeus vastustaa tai antaa suostumuksia suoramarkkinointiin

Voit antaa meille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja tarkoituskohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä itseäsi koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta tallentaneet. Voimme evätä tämän pyynnön laissa säädetyin perustein. Tämän oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskeva virheellinen tieto. Lisäksi voit pyytää meitä poistamaan jonkin sinua koskevan tiedot tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin olet itse toimittanut meille tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen tai sopimuksemme perusteella, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti tiedostona koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole noudattaneet Verkkohuutokauppaamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

9. Rekisterinpitäjä, yhteyshenkilö ja lisätietoja

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen tietosuojakäytäntöihimme tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä:

Kiertoa Oy
Y-tunnus: 26903339
Osoite: Seuralantie 5, 60220 Seinäjoki
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@kiertonet.fi

Yhteyshenkilö: Pekka Kallunki
Sähköposti: pekka.kallunki@kiertonet.fi
Puhelin: 050 5401609

Lisätietoja tietosuojasta: Tietosuojavaltuutetun toimisto: tietosuoja.fi