Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr – Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
Kiertonetissä jo vuodesta 2023


19
Myytyä kohdetta

61 %
Hyväksymisprosentti