Tammelan kunta
Kiertonetissä jo vuodesta 2018


Tammelan kunnan visiossa Tammela tarjoaa kaikenikäisille ihmisille mahdollisuuden asua monipuolisesti luonnonläheisessä ja turvallisessa ympäristössä.

Kunnan asunto-ohjelmassa on käsitelty asumisen erilaisia muotoja Tammelassa, aina kerrostaloasumisesta loma-asumiseen järven rannalla. Kunnalla onkin keskeinen rooli kaikissa asuntorakentamisen muodoissa. Tämä ilmenee siten, että kunta järjestää yleiset edellytykset asuntorakentamiselle maankäytön kaavoituksella, kunnallistekniikalla ja viranomaisvallan käytöllä. Myös tonttien myynti on tärkeä väline, kun on kysymys hintatason pitämisestä kohtuullisena ja yhteiskuntarakenteen toimivuudesta. Tulevaisuudessa tulee viihtyisä asumisympäristö yhdessä toimivan päivähoidon, koulujen ja muiden palvelujen sekä vapaa-ajanharrastusten kanssa olemaan vielä ratkaisevampaa asujien valitessa asuinpaikkakuntaa.

http://www.tammela.fi

20
Myytyä kohdetta

95 %
Hyväksymisprosentti