Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri - Mäntykangas
Kiertonetissä jo vuodesta 2021


Valteri-koulu Mäntykangas sijaitsee Kuopiossa. Koulu toimii Opetushallituksen alaisuudessa ja on osa valtakunnallista Oppimis- ja ohjauskeskus Valteria.

155
Myytyä kohdetta

93 %
Hyväksymisprosentti