Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri - Mäntykangas
Kiertonetissä jo vuodesta 2021


Valteri-koulu Mäntykangas sijaitsee Kuopiossa. Koulu toimii Opetushallituksen alaisuudessa ja on osa valtakunnallista Oppimis- ja ohjauskeskus Valteria.

11
Myytyä kohdetta

100 %
Hyväksymisprosentti