Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
Kiertonetissä jo vuodesta 2021


Mikkelin kaupungin ylläpitämässä liikelaitos Otaviassa toimivat verkossa aikuisten lukiokoulutusta tarjoava Nettilukio ja aikuisten perusopetusta järjestävä Nettiperuskoulu sekä Otavan Opiston kansanopisto Mikkelin Otavassa. Otavian erityisosaamista ovat muun muassa etäopetus ja verkkopedagogiikka, monikulttuuristen ryhmien opetus, kestävä kehitys ja opetustoimen henkilöstökoulutus.

https://otavia.fi

18
Myytyä kohdetta

100 %
Hyväksymisprosentti