Mestar Kuopio Oy
Kiertonetissä jo vuodesta 2019


Mestar Kuopio Oy on Kuopion kaupungin omistama osakeyhtiö. Mestarin palveluja ovat yhdyskuntarakentaminen; katujen, liikenneväylien, viheralueiden ja liikuntapaikkojen kunnossa- ja puhtaanapito sekä sähkö- ja valaistusverkkojen rakentaminen ja ylläpito.

Mestar tuottaa palveluja kustannustehokkaasti sekä laadukkaasti kaupunkikonsernin eri palvelualueille ja yksiköille. Mestarin suorittama työ perustuu tilaajien kanssa tehtyihin sopimuksiin, joissa on määritelty tehtävät, laatutasot sekä toimenpideajat.

http://www.mestar.fi

173
Myytyä kohdetta

95 %
Hyväksymisprosentti