Kokkolan kaupunki
Kiertonetissä jo vuodesta 2016


Kokkola on 47 723 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee pituussuunnassa keskellä Suomea, Pohjanlahden rannalla. Vuonna 1620 perustettu Kokkola on Keski-Pohjanmaan maakunnan taloudellinen, hallinnollinen ja sivistyksellinen keskus.

Meren läheisyys on vaikuttanut siihen, että Kokkolalla on vahvat kaupan ja logistiikan perinteet. Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemian keskittymä, yksi Pohjanlahden merkittävimmistä satamista ja erinomaiset liikenneyhteydet maanteitse, rautateitse, meritse ja lentäen ovat perustana teknologisesti korkealle kehittyneelle ja kansainvälisesti menestyneelle, monipuoliselle yritystoiminnalle.

Yrittäjähenkisyys ja tekemisen meininki heijastuvat Kokkolassa kaikkialle. Kaupunki ympäröivine maakuntineen tarjoaa niin alueella toimiville kuin alueelle sijoittuville yrityksille vetovoimaisen toimintaympäristön ja osaajille töitä lyhyillä työmatkoilla. Alueen oppilaitokset kouluttavat osaavaa ja kaksikielistä työvoimaa yrityksien käyttöön ja yrityksien menestymistä tuetaan monipuolisilla koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluilla.

Kokkolassa on monia, vaihtelevia asuinalueita niin kaupunki - kuin maaseutumaiseen asumiseen. Lukuisilta asuinalueilta voi valita itselleen sopivan kodin tai rakennuspaikan. Joka paikassa luonto on lähellä ja täällä unelma merenläheisestä asumisesta on toteutettavissa.

Koulutuskaupunki Kokkolassa on kattavan kieliohjelman lisäksi opiskelijoilla mahdollisuus valita erikoistumisalakseen vaikkapa musiikki tai kemia. Ammatillisia perustutkintoja ja ammattitutkintoja voi suorittaa laaja-alaisessa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä, kun taas Centria ammattikorkeakoulu ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoavat monen alan korkeatasoista opetusta aina tohtorin tutkintoon saakka.

Kaupungin runsas kulttuuri- ja liikuntatarjonta takaa asukkaille ja vierailijoille erinomaiset mahdollisuudet viihtymiseen ja itsensä toteuttamiseen.

http://www.kokkola.fi

565
Myytyä kohdetta

97 %
Hyväksymisprosentti