Kirkon palvelukeskus - Espoon seurakuntayhtymä
Kiertonetissä jo vuodesta 2020


Espoon kuusi evankelisluterilaista seurakuntaa muodostavat Espoon seurakuntayhtymän, joka hoitaa muun muassa seurakuntien virastopalveluja, taloutta ja kiinteistöjä.

http://www.espoonseurakunnat.fi/

83
Myytyä kohdetta

100 %
Hyväksymisprosentti