Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy

Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy on Hyvinkään kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhteisesti omistama sidosyksikköasemassa oleva sisäinen osakeyhtiö. Hyvinkään kaupunki omistaa osakeyhtiöstä 60 % ja HUS 40 %. Yhtiön tuotantotilat sijaitsevat Hyvinkään sairaalan yhteydessä.

Hyvinkään ravitsemispalvelut Oy:n tehtävänä on tuottaa laadukkaita ja ravitsemukselliseti oikeanlaisia ruokapalveluita omistajilleen sekä tarjota alaan liittyviä asiantuntijapalveluita asiakkaillemme tarvittaessa.

Yhtiön asiakkaita ovat Hyvinkään kaupungin koulut ja päiväkodit sekä HUS:n Hyvinkään sairaalan potilaat, terveyskeskuksen vuodeosaston potilaat ja ja Hyvinkään sairaalan henkilökunta.

https://www.ravitsemispalvelut.fi/