Forssan vesihuoltoliikelaitos
Kiertonetissä jo vuodesta 2018


Forssan kaupungin yleisenä vesi- ja viemärilaitoksena toimivan vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on tuottaa yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvät palvelut kilpailukykyisesti tulevaisuuden investoinnit huomioon ottaen.

https://www.forssanvesihuoltoliikelaitos.fi/

3
Myytyä kohdetta

75 %
Hyväksymisprosentti