Espoo Catering Oy
Kiertonetissä jo vuodesta 2019


Espoo Catering Oy tuottaa ruokapalveluja muun muassa alueensa kouluihin, päiväkoteihin ja hoivayksikköihin.

https://www.espoocatering.fi

287
Myytyä kohdetta

92 %
Hyväksymisprosentti