Elävä säätiö
Kiertonetissä jo vuodesta 2021


Elävä säätiö edistää alueen työllisyyttä ja kiertotaloutta.

http://www.elava.fi

58
Myytyä kohdetta

70 %
Hyväksymisprosentti