Elävä säätiö
Kiertonetissä jo vuodesta 2021


Elävä säätiö (entinen Tukeva-säätiö) edistää alueen työllisyyttä ja kiertotaloutta.

http://www.tukevasaatio.fi

32
Myytyä kohdetta

82 %
Hyväksymisprosentti