Elävä säätiö
Kiertonetissä jo vuodesta 2021


Elävä säätiö edistää alueen työllisyyttä ja kiertotaloutta.

http://www.elava.fi

101
Myytyä kohdetta

65 %
Hyväksymisprosentti