Elävä säätiö
Kiertonetissä jo vuodesta 2021


Elävä säätiö (entinen Tukeva-säätiö) edistää alueen työllisyyttä ja kiertotaloutta.

http://www.tukevasaatio.fi

24
Myytyä kohdetta

77 %
Hyväksymisprosentti