Careeria Oy
Kiertonetissä jo vuodesta 2016


Careeria on monialainen koulutuksenjärjestäjä, joka aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa Edupolin ja Point
Collegen yhdistyessä. Careeria toimii itäisellä Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla 10 eri toimipisteessä.

https://www.careeria.fi

236
Myytyä kohdetta

94 %
Hyväksymisprosentti