Careeria Oy

Careeria on monialainen koulutuksenjärjestäjä, joka aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa Edupolin ja Point
Collegen yhdistyessä. Careeria toimii itäisellä Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla 10 eri toimipisteessä.

https://www.careeria.fi