Valtio tarjoaa kunnille maksuttoman työkalun kestävän kehityksen seurantaan

Julkaistu: 26.02.2019


Valtioneuvoston kanslia tarjoaa maksuttoman kestävän kehityksen seurantatyökalun kunnille vuodeksi 2019.

Työkalu tarjotaan kunnille, jotka ovat tehneet kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. Jo yli 100 kuntaa on tehnyt sitoumuksen, ja uusia kuntia kutsutaan edelleen mukaan, valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan.

Kestävämpää kehitystä

Työkalun avulla halutaan kannustaa kuntia entistä tavoitteellisempaan ja tehokkaampaan kestävän kehityksen työhön.

– Kaupungeilla ja kunnilla on keskeinen ja tärkeä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa Suomessa, kertoo johtava asiantuntija Marja Innanen valtioneuvoston kansliasta.

Kaikki Sitoumus2050-kunnat saavat MayorsIndicators-palvelun käyttöönsä

– Tarjolla olevalla palvelulla haluamme myös innostaa uudet kunnat mukaan kestävän kehityksen edelläkävijöiksi ja tekemään toimenpidesitoumuksen, Innanen sanoo.

Tietoa ympäristöstä ja hyvinvoinnista

Palvelu auttaa kuntia seuraamaan ja vauhdittamaan kestävän kehityksen toteutumista. Se tuottaa tietoa muun muassa ympäristön ja hyvinvoinnin kehityksestä kunnissa. Sen avulla voi tarkastella esimerkiksi kunnan huoltosuhdetta, palkkatasa-arvoa, hiilinielupotentiaalia ja työpaikkojen moninaisuutta.

Kaiken kaikkiaan palvelu kattaa yli 70 vertailukelpoista indikaattoria kaikilta kestävän kehityksen osa-alueilta. Palveluun on koottu kaikkien Suomen kuntien tiedot julkisista tietolähteistä.

Palvelu pohjautuu globaaliin kestävän kehityksen toimintaohjelmaan Agenda2030:een.

Kunnat saavat myös koulutus- ja tukipalvelun käyttöönsä. Palvelun tuottaa valtioneuvoston kanslian tuella MSDI Oy.

Miten mukaan?

Palvelusta kiinnostuneet Sitoumus2050-kunnat ja kaupungit voivat ilmoittautua palvelun käyttäjiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kestavakehitys@vnk.fi.

Aiheesta järjestetään 4. maaliskuuta klo 14 webinaari: Kuntien kestävän kehityksen indikaattorit – seurantatyökalu Sitoumus2050 –kunnille.

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen voi tehdä Sitoumus2050-palvelussa.

Lähde: Valtioneuvoston tiedote