Suomalaisten mielestä uusilla innovaatioilla voi hillitä ilmastonmuutosta

Julkaistu: 26.03.2019

ilmastobarometri_yleiskuva

Suomalaiset pitävät ilmastokriisin ratkaisemista tärkeänä teemana seuraavalle hallituskaudelle ja EU-puheenjohtajuuskaudelle. Yhä useampi suomalainen on jo muuttanut omaa toimintaansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Nämä tiedot käyvät ilmi ympäristöministeriön tiedotteesta, jossa kerrotaan valtionhallinnon teettämästä Ilmastobarometri 2019 -kyselytutkimuksesta. Sillä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiikasta. Tutkimukseen vastasi 1013 henkilöä.

Suomi nähdään edelläkävijänä

Neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire. Ilmastonmuutosta tehokkaasti hillitsevää politiikkaa toivoo tulevalta hallitukselta 70 % vastaajista.

Yli kaksi kolmasosaa suomalaisista on sitä mieltä, että Suomen tulisi olla edelläkävijä uusien päästöjä vähentävien ratkaisujen käyttöönotossa.

Kolme neljästä katsoo, että verotuksen periaatteena pitäisi olla, että päästöjen aiheuttajat myös maksavat niistä, jolloin verotusta voitaisiin vähentää muualta.

Uusi osaaminen auttaa

Moni näkee ilmastonmuutoksen aiheuttavan suomelle niin taloudellisia kuin muitakin uhkia. Ratkaisukeinoiksi nähdään innovaatiot: 80 % katsoo, että ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää uutta osaamista, esimerkiksi uusia teknisiä ratkaisuja, mikä taas voi luoda työpaikkoja ja parantaa Suomen kilpailukykyä.

Yhden erinomaisen teknisen ratkaisun kiertotalouden edistämiseen tarjoaa Kiertonet: sen avulla julkiset toimijat voivat myydä tarpeettoman omaisuutensa helposti, riskittömästi ja sen arvoa vastaavaan hintaan.

Yli 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että rikkailla mailla on velvollisuus tukea köyhimpiä ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Epävarmuus tutkijoiden yksimielisyydestä

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n viime lokakuussa julkaiseman raportin mukaan ilmasto on lämmennyt jo noin asteen esiteolliseen aikaan nähden.

Ilmastobarometri kuitenkin kertoo, että suomalaisista vain 58 prosenttia arvioi tutkijoiden olevan yksimielisiä lämpenemisen syistä.

Moni on vähentänyt kulutustaan

Moni vastaajista kertoi muuttaneensa omaa toimintaansa ilmastonmuutoksen vuoksi.

Selvästi yli puolet kertoo vähentäneensä sähkönkulutustaan ja lähes puolet vähentäneensä tavaroiden hankkimista ilmastosyistä. Noin kolmannes oli selvittänyt oman hiilijalanjälkensä laskurilla ja neljännes aikoo kompensoida toiminnastaan aiheutuvia päästöjä lähivuosina.

43 prosenttia oman auton käyttäjistä kertoo vähentäneensä autoilua ja lisänneensä kestävää liikkumista. Noin 40 prosenttia vastanneista ilmoittaa vähentäneensä lentämistä ilmastosyistä.

Reilusti yli puolet vastaajista toivoo lisää tietoa ilmastonmuutoksesta ja neuvoja ilmastoviisaisiin ratkaisuihin.

Kolme neljäsosaa pitää tärkeänä, että kunta luo asukkailleen mahdollisuuden ilmastoystävälliseen arkeen esimerkiksi asumisessa ja liikkumisessa.

Kiertonet on kunnille yksi hyvä keino ilmastoystävällisen arjen vahvistamiseen. Toimiessaan myyjänä Kiertonetissä kunta tarjoaa kuntalaisille kanavan, josta voi hankkia oman kunnan käytöstä poistamaa omaisuutta resurssiviisaasti ja helposti, luontoa säästäen. Kiertonetiä käyttääkin jo 144 kuntaa eli 46,3% kaikista kunnista, joita Suomessa on tällä hetkellä 311.

Erilaisia suhtautumistapoja ilmastotoimiin

Suhtautuminen ilmastotoimiin vaihtelee asuinpaikan ja toimeentulon mukaan: pääkaupunkiseudulla ilmastotoimiin suhtaudutaan myönteisemmin kuin maaseudulla, ja ne taloudet, joilla on enemmän rahaa käytettävissään, ovat valmiimpia politiikkatoimiin ja myös tekemään itse enemmän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kannattavat erityisesti nuoret, korkeasti koulutetut ja naiset sekä vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. Epäilevimmin kunnianhimoisiin toimiin suhtautuvat perussuomalaisten ja keskustan äänestäjät.

Tehokkaampien ilmastotoimien esteenä suomalaiset näkevät erityisesti ilmastoystävällisten tuotteiden ja palveluiden kalleuden.

Kiertonet on palvelu, joka säästää sekä taloudellisia kustannuksia että energiaa, tilaa, työtä ja aikaa. Se mahdollistaa käytetylle tavaralle uuden elämän ja tuo tuloja julkiselle sektorille. Myynti tapahtuu verkossa, ja tavara siirtyy suoraan myyjältä ostajalle ilman ylimääräisiä välivarastointeja tai kuljetuksia. Koko prosessi on tehokas ja edistää kiertotaloutta ja vähentää ympäristökuormitusta.

Lue ilmastobarometrista lisää täältä.

Kuva ympäristöministeriön verkkosivuilta