Rakennus- ja purkujätteiden lajittelulla materiaalit talteen

Julkaistu: 08.03.2019

Lahden kaupungin kokemusten mukaan rakennusten purkujätteiden lajittelu ei tuota lisäkustannuksia, mutta jätteet saadaan siten tehokkaasti hyötykäyttöön.

Tämä ilmenee Materiaalitkiertoon.fi-sivustolla julkaistusta uutisesta, jossa kerrotaan Circwaste-edelläkävijäkuntien kokoontumisesta.

Tilaisuudessa Lahden kaupungin purkukatselmuspiloteista kertoi Mika Järvelä. Purkuhankkeissa toimittiin jätehierarkian etusijajärjestyksen mukaisesti, eli jätettä pyrittiin vähentämään, materiaalia uudelleenkäytettiin, kierrätettiin, hyödynnettiin – ja loppukäsittely oli vasta viimeinen vaihtoehto.

Järvelä kertoi, että ympäristöministeriössä on valmisteilla purkuopas, jossa käsitellään purkuhankkeen toteuttamista muun muassa sen vaiheiden, vastuiden ja tehtävien näkökulmasta. Oppaasssa huomioidaan keskeinen lainsäädäntö ja ohjeistetaan purkujätteiden materiaalikierrätyksen tehostamiseen.

Petr Hradil Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä kertoi tilaisuudessa, kuinka jätteiden määrää voidaan vähentää käyttämällä rakennusten osia ja rakenteita uudelleen. Teräksen ja betonin tuotanto on yksi suurimpia kasvihuonekaasujen lähteitä, ja niiden uudelleenkäytöllä voidaan vähentää merkittävästi rakentamisen päästöjä.

Kuva: Kuviasuomesta.fi / Joona Kotilainen