Jyväskylään valmistuu resurssitehokas sairaala

Julkaistu: 13.03.2019

Jyväskylään on valmistumassa uusi sairaala, jossa minimoidaan jätteiden määrä moderneilla jätehuoltojärjestelmillä ja resurssien järkevällä käytöllä, Materiaalitkiertoon.fi-verkkosivuston uutisessa kerrotaan.

Vuonna 2020 avattavaan Sairaala Novaan tulee jätteiden imukeräysjärjestelmä ja keskitetyt jätekeräyspisteet.

– On hienoa, että uudessa sairaalassa jätteiden määrä pyritään minimoimaan ja näin kevennetään ympäristökuormitusta, Kiertoa Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kallunki toteaa.

Materiaalit käyttöön

Sairaala Novaa rakennuttava Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (K-SSHP) on mukana Circwaste-hankkeessa, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä.

– Olemme iloisia, että K-SSHP on hyödyntänyt tarpeettoman omaisuuden kierrättämisessä Kiertonetiä. Meille on tärkeä arvo, että voimme auttaa myyjäorganisaatioitamme resurssitehokkuudessa, Kallunki sanoo.

Uuden sairaalan jätehuollon suunnittelun pohjaksi selvitettiin vanhan sairaalan jätemääriä ja jätteen koostumusta. Yhteensä Keski-Suomen keskussairaalassa syntyi jätettä noin 1 150 tonnia vuonna 2018. Suurin jätejae on sekajäte, jota on 45 prosenttia kokonaisjätemäärästä.

Syntypaikkalajittelu tärkeää

K-SSHP:n työntekijöille suunnatussa kyselyssä yli 90 % vastanneista piti jätteiden syntypaikkalajittelua tärkeänä ympäristön kannalta.

Hienoa, että syntypaikkalajittelua arvostetaan, Kallunki toteaa.

Hyviä käytäntöjä sairaaloiden jätehuollosta kootaan laajempaankin käyttöön, kun Suomen ympäristökeskus julkaisee keväällä 2019 sairaaloiden jätehuolto-oppaan.

Lähteet: Materiaalitkiertoon.fi, Ksshp.fi

Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy