Mestar

Mestar on Kuopion kaupungin kokonaan omistama liikelaitos. Mestarin palveluja ovat yhdyskuntarakentaminen; katujen, liikenneväylien, viheralueiden ja liikuntapaikkojen kunnossa- ja puhtaanapito sekä sähkö- ja valaistusverkkojen rakentaminen ja ylläpito.

Mestar tuottaa palveluja kustannustehokkaasti sekä laadukkaasti kaupunkikonsernin eri palvelualueille ja yksiköille. Mestarin suorittama työ perustuu tilaajien kanssa tehtyihin sopimuksiin, joissa on määritelty tehtävät, laatutasot sekä toimenpideajat.

http://www.mestar.fiTällä hetkellä tässä kategoriassa ei ole kohteita.