Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitos

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos järjestää ja tuottaa lainsäädännön sekä sopijakuntiensa edellyttämät pelastustoimen palvelut.

http://www.eppela.fi